De eerste geluiden zijn positief, patiënten zijn tevreden over de geboden zorg en het gesprek met de verpleegkundig consulent palliatieve zorg wordt als erg prettig ervaren. Zo gaf onlangs een patiënt aan: ‘het consult hielp mij mijn gedachten te ordenen over wat voor mij belangrijk is in het leven en na te denken over welke behandelbeslissing hier het beste op aansluit’.

Programma JZJP

Vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP), wordt binnen Alrijne gekeken welke zorg voorkomen, verplaatst of vervangen kan worden om zo de juiste zorg op de juiste plek in te richten. Het aanbieden van palliatieve zorg op de polikliniek draagt hieraan bij omdat de focus ligt op kwaliteit van leven en onder andere (spoed)opnames en onnodige behandelingen in de laatste levensfase voorkomen kunnen worden. Het uitbreiden van poliklinische palliatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Zorg en Zekerheid.

Terug naar boven