Duurzame oplossing

De verouderde kozijnen in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp waren de aanleiding voor de bouw van de groene gevel. In plaats van alle kozijnen en ramen te vervangen is er gekozen om het huidige gebouw te refurbishen en het geheel een frisse look te geven.

Lucht die uit het ziekenhuis komt en veel koolstofdioxide (CO2) bevat, wordt de groene gevel in geblazen. De plantjes in de groene gevel nemen deze CO2 op en zetten dit om in zuurstof. Deze zuurstof wordt weer teruggeven aan de omgeving, waardoor de luchtkwaliteit rondom het ziekenhuis verbetert.

Steeds meer vorm

De bouw is gestart bij een afdeling van het Moeder- en Kindcentrum. De groene gevel is ondertussen uitgebreid: het glas aan de zuidzijde (bij de ambulance-inrit) is nu geplaatst. Begin januari starten de werkzaamheden om het glas aan de oostzijde te plaatsen. 

Eén afdeling is nu voorzien van plantenbakken, inclusief watersysteem. In januari 2021 worden deze plantenbakken gevuld met planten. Zo krijgt de groene gevel steeds meer vorm.

Overlast

Het verbouwen van de gevel brengt helaas enige geluidsoverlast met zich mee, omdat er af en toe in de gevel geboord moet worden. Patiënten en medewerkers worden hiervan op de hoogte gebracht, zodra hun afdeling aan de beurt is. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer: als het waait of regent, kan het plaatsen van de glazen voorgevel niet doorgaan. Daarom is er ruim de tijd uitgetrokken voor dit project. De verbouwing gebeurt geheel buitenom. Er hoeven dus geen bouwvakkers in het ziekenhuis of in patiëntenkamers te zijn.

 

 

Terug naar boven