Gratis beschikbaar

Onlangs is bekend geworden dat het biotechnologisch bedrijf Biogen Fampyra tussen 1 april 2018 en 31 december 2018 gratis beschikbaar stelt voor de patiënten die op 20 maart 2018 nog deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP). Deze regeling geldt niet voor nieuwe gebruikers van Fampyra.

Biogen realiseert zich dat deze regeling voor huidige gebruikers slechts een tijdelijke oplossing biedt. Er worden gesprekken gevoerd met de betrokken partijen om te bekijken of een definitieve oplossing mogelijk is.

Meer informatie

De MS-patiënten die in behandeling zijn in Alrijne Ziekenhuis worden hierover per brief geïnformeerd. Kijk voor meer informatie ook op de website MS Vereniging Nederland.

Terug naar boven