Dat is het besluit na een reeks serieuze onderhandelingen met één zorgorganisatie voor langdurige zorg over de mogelijke overdracht van onze twee verpleeghuizen.

Na deze uitvoerige gesprekken is de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep tot de conclusie gekomen dat de (financiële) belangen te ver uit elkaar liggen.

In maart 2016 nam de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep het besluit om de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn over te dragen aan een andere zorgorganisatie die zich primair richt op de ouderenzorg. Alrijne Zorggroep heeft door middel van een zorgvuldig selectietraject met een aantal zorginstellingen verkennende gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot serieuze onderhandelingen met één voorkeursorganisatie.

Tijdens deze gesprekken bleken de belangen te ver uit elkaar te liggen. De financiële gevolgen voor Alrijne Ziekenhuis na de overdracht waren te ingrijpend.

Dit betekent dat de verpleeghuizen niet worden overgedragen en dat een toekomstbestendig beleidsplan wordt opgesteld, waarin de herontwikkeling van Verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp en de doorontwikkeling van Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn worden meegenomen.

 

Terug naar boven