Anderhalf jaar geleden zijn ActiVite en Alrijne een samenwerking gestart om chemotherapie thuis te geven. Dit werd financieel mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Patiënten kunnen sindsdien oncologische zorg zoals injecties met chemotherapie vaker thuis ontvangen. Op termijn willen we ook andere oncologische behandelingen aanbieden in de thuissituatie. Alrijne houdt de regie en monitort de behandeling. Als mensen toch hun behandeling in het ziekenhuis willen krijgen, dan kan dat overigens ook.

Veilige zorg

De thuiszorgcollega’s die de injecties thuis geven hebben allemaal de opleiding oncologieverpleegkundige gedaan of zijn bezig met de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Daardoor zijn zij goed in staat om de behandeling veilig thuis te geven. Een chemo-injectie zetten is niet zo anders dan een andere injectie, maar je moet ook kennis hebben van het traject eromheen. Je moet bijvoorbeeld alert zijn op eventuele bijwerkingen en als dingen niet goed gaan, moet je erop kunnen handelen.

Stephanie Zwaak (praktijkopleider oncologie Alrijne): “Vanuit de vernieuwde CZO opleiding (Flex Level) is een snellere en flexibelere instroom mogelijk van professionals die zich willen specialiseren. Door deze nieuwe ontwikkeling kunnen we meer kijken naar de individuele situatie van de student en hier een passend
opleidingstraject voor maken. Hierdoor kunnen verpleegkundigen flexibeler en efficiënter  worden opgeleid en krijgen meer carrièremogelijkheden. Het is mooi om te zien hoe we van elkaar kunnen leren met uiteindelijk een gezamenlijk doel; Betere zorg voor de patiënt!”

Alrijne is blij met de samenwerking met ActiVite. Uiteraard is het veel prettiger voor onze patiënten. Patiënten die bloedkanker hebben, krijgen hiervoor behandelingen met (chemo)injecties. Ze moesten hiervoor tijdens de kuur steeds naar het ziekenhuis komen. In totaal ongeveer veertig keer in anderhalf jaar. Het gaat vaak om ouderen met een kwetsbare gezondheid voor wie de reis naar het ziekenhuis vermoeiend is en veel tijd kost. Ze hebben daarnaast vaak een mantelzorger of (rolstoel)taxi nodig om hen heen en weer te brengen. Nu zij vaker thuis kunnen blijven voor hun behandeling is dat veel minder belastend. Daarnaast houden we op deze wijze de zorg toegankelijk en betaalbaar. Alrijne streeft er naar de zorg dichtbij huis te leveren als dat kan en in het ziekenhuis als dat moet. 

 

Terug naar boven