De raad van toezicht heeft met respect kennis genomen van zijn besluit en is de heer Treffers zeer erkentelijk voor de ruim tien jaar waarin hij zich ten volle heeft ingezet. Deze inzet betrof allereerst de Rijnland Zorggroep en de laatste drie jaar Alrijne Zorggroep. Ook in de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders heeft Ron Treffers een belangrijke rol gespeeld.

Mw. C.C.W. Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de raad van toezicht: “De heer Treffers heeft onder meer met groot elan leiding gegeven aan de fusie van de Rijnland Zorggroep en het Diaconessenhuis Leiden tot Alrijne Zorggroep. Het resultaat is een krachtige organisatie die er op gericht is de beste zorg voor de regio te leveren. Zijn vertrek valt samen met de nieuwe fase waarin Alrijne Zorggroep terecht komt nu de fusie is afgerond en de nieuwe strategie voor de verpleeghuizen in de steigers staat. De focus ligt daarbij op de doorontwikkeling van het besturingsmodel, de continue verbetertrajecten en de beantwoording van de landelijke financiële druk op de zorg.”

De raad van toezicht gaat, in overleg met de aanblijvende leden van de raad van bestuur, Marja Ho-dac-Pannekeet en Mark de Jong, op zoek naar een adequate invulling van een driehoofdige raad van bestuur.

 

Terug naar boven