De vijf casemanagers van Alrijne zijn een grote steunpilaar voor patiënten. Petra vertelt: “We horen vaak positieve en dankbare geluiden van patiënten over onze begeleiding. Maar andersom blijven veel patiënten mij ook bij, door iemands karakter of door de intensiteit van de casus. We begeleiden mensen vaak intensief in het traject. Daardoor bouw je een vertrouwensrelatie op en durven mensen hun angsten en twijfels met ons te delen. Waar een arts vaak maar relatief kort de tijd heeft, zitten wij soms wel een uur aan tafel met onze patiënten. Ik vind het heel bijzonder dat we mensen zo goed kunnen ondersteunen in een lastige fase van hun leven. Daarnaast bieden we ze praktisch overzicht over wat er moet gebeuren, kijken of er extra zorg nodig is bij kwetsbare patiënten en we praten uitgebreid over welke opties mensen hebben. Zelfs bij uitzaaiingen is er van alles mogelijk.”

Twee weten meer dan één

Petra is veel meer dan een luisterend oor alleen. De casemanagers plannen alle onderzoeken en behandelingen in en zitten ook als gespecialiseerd verpleegkundige bij het multidisciplinair overleg voor een behandeladvies. In dat team zitten ook allerlei specialisten, bijvoorbeeld een chirurg, oncoloog, radiotherapeuten, patholoog-anatoom en een MDL-arts. In zo’n overleg wordt een individueel behandelvoorstel besproken. Dat is afhankelijk van waar de tumor in de darm zit. Sommige patiënten krijgen bijvoorbeeld alleen een operatie, anderen ook bestraling en/of chemo. Soms is ook een stoma nodig, als de ontlasting niet meer via de natuurlijke weg lukt. De casemanagers/stomaverpleegkundigen leren je dan hoe je het stoma verzorgt. “Lang niet alle darmkankerpatiënten krijgen een stoma. Het hangt vaak af van waar en wanneer de kanker ontdekt wordt. Door het bevolkingsonderzoek zijn we er gelukkig vaak op tijd bij.”

Als casemanager werkt Petra met veel partijen samen. “We hebben korte lijntjes met huisartsen. Als we het gevoel hebben dat het niet goed gaat met iemand, kan de huisarts letterlijk even achter de voordeur kijken. Ook werken we veel samen met het Groene Hart Ziekenhuis. Zo komen bijvoorbeeld patiënten uit de regio Gouda naar Alrijne toe voor operaties aan het rectum (het laatste stukje van de darm). Een chirurg van Alrijne en een chirurg van het Groene Hart Ziekenhuis opereren dan samen. Ook wordt de situatie van de patiënt besproken in een gemeenschappelijk MDO. En via het Regionaal Oncologienetwerk West hebben we veel contact met de zes andere ziekenhuizen in onze regio. Door deze samenwerking hebben we meer kennis en expertise in huis en zo krijgen onze patiënten nog betere zorg.”

Terug naar boven