Vorig jaar zijn, samen met de gemeente Leiden, de plannen gepresenteerd aan omwonenden en medewerkers. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de ingang van de parkeergarage, langs de hoofdingang en daarna naar de oude plek van het noodgebouw. Er komt een bankje bij de vijver en in het park. De werkzaamheden zijn begin mei afgerond en we hopen overlast natuurlijk zo veel mogelijk te beperken.

Terug naar boven