De raad van toezicht heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Yvonne Wilders en is haar zeer erkentelijk voor de ruim vijf jaar waarin zij zich ten volle heeft ingezet voor Alrijne. De voorzitter van de raad van toezicht, Bruno Bruins: “Onder de bezielende leiding van Yvonne kwam een nieuwe strategie tot stand. In de ontwikkeling van regionale samenwerking heeft zij, samen met haar medebestuursleden, veel bereikt. Wij betreuren zeer dat zij haar taken neer moet leggen en wensen haar veel sterkte.”  

“Ook begrijpen wij de wens van Peter om zijn accreditatie als medisch specialist te willen behouden, maar wij ervaren het als een groot verlies dat Peter ook de raad van bestuur verlaat. Hij heeft zich met name ingespannen op de dossiers van oncologie en kwaliteitsdenken.”, aldus Bruno Bruins over het aanstaande vertrek van Peter uit raad van bestuur. Samen hebben Yvonne, Peter en Ivo gewerkt aan de implementatie van de strategie en de totstandkoming van een groot investeringsprogramma.

De raad van toezicht gaat, in overleg met het aanblijvende lid van de raad van bestuur Ivo van der Klei, op zoek naar een adequate invulling van een driehoofdige raad van bestuur.

Terug naar boven