De regio neemt nu deel aan alle drie de programmalijnen van NVVC Connect; atriumfibrilleren, hartfalen en acuut coronair syndroom. NVVC Connect Atriumfibrilleren is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 

Zorg verbeteren

Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren verder te verbeteren door de transmurale organisatie rond het zorgproces te optimaliseren.  Zowel in kwaliteit als op de juiste plek. Geschat wordt dat alleen al in Zuid-Holland Noord tussen de 550 en 1.300 patiënten verantwoord in de eerste lijn zouden kunnen worden behandeld die nu in de 2e of 3e lijn worden behandeld.

Pilot voorstel voor implementatie

In navolging op het atriumfibrilleren project van NVVC, waarin de inhoudelijke regionale transmurale afspraken werden gemaakt, heeft de projectgroep atriumfibrilleren voor de subregio Zuid-Holland Noord een pilot voorstel voor implementatie opgeleverd. Sabine Mira Ferrer, adviseur Reos is betrokken als projectleider.

Zij droeg bij aan het onderling vertrouwen en een gezamenlijke visie op de kwaliteit van deze zorg. Hoe met gerichte implementatie de kwaliteit van Atrium fibrilleren zorg te verhogen, dicht bij de leefomgeving van de patiënt. 

Randvoorwaarden implementatie

Met de partners zijn de randvoorwaarden van de implementatie besproken. Zoals het in kaart brengen van de verschuiving van de patiëntstromen en het effect daarvan op de patiënt, kwaliteit van zorg en kosten. In het najaar zal scholing worden aangeboden aan huisartsen en poh-s door de partners – zijnde LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Knooppunt Ketenzorg/NZLO en Zorg en Zekerheid - . Terugverwijzing vanuit het ziekenhuis zal daarna plaats vinden. Ook is financiering voor de Atrium fibrilleren zorg afgesproken. Op dit moment wordt met elkaar nader uitgewerkt hoe de voor en nameting er uit moet zien, zodat een goede opvolging van de implementatie mogelijk is.

Zorgapp ZHN

De regionale transmurale afspraken voor AF zijn opgenomen in de Zorgapp ZHN. Deze Zorgapp ZHN wordt begin juli gelanceerd voor zorgverleners in de regio in Zuid-Holland Noord. Deze bevat onder andere een verwijsgids waarmee huisartsen en medisch specialisten elkaars contactgegevens eenvoudig kunnen opzoeken en hierin zijn regionale transmurale werkafspraken binnen enkele seconden te raadplegen. 

Atriumfibrilleren

Atriufibrilleren, ook wel AF of boezemfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Het is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal de komende jaren stijgen, zo ook in de Zuid-Holland Noord en Haaglanden. 

Zorg op de juiste plek

Om de zorg voor deze patiënten betaalbaar én van hoge kwaliteit te houden is het belangrijk dat patiënten op de juiste plek (in de eerste lijn als het kan, in het ziekenhuis als het moet) behandeld worden. De klachten van atriumfibrilleren variëren sterk. Sommige mensen voelen niets en bij hen wordt atriumfibrilleren bij toeval ontdekt. In andere gevallen kunnen de klachten zoals hartkloppingen voelbaar aanwezig zijn. Goede behandeling is belangrijk om complicaties zoals een CVA te voorkomen.

 

Terug naar boven