In 2008 werd zij bestuurder bij het Spaarne Ziekenhuis en stond mede aan de wieg van het oncologisch centrum, de implementatie van het EPD en de fusie met het Kennemer Gasthuis tot Spaarne Gasthuis. In 2016 tot en met 2018 was zij lid raad van bestuur bij Cordaan in Amsterdam met als aandachtsgebied de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ problematiek.

Sinds 1 januari 2019 versterkt zij de raad van bestuur van Alrijne. Naast medische portefeuilles is Yvonne verantwoordelijk voor de (nieuwe) strategie van Alrijne en HR. En stuurt zij woonzorg en de keteninnovatie aan. Ook zit zij aan tafel bij de VMS, OR en diverse regionale overleggen.

Naast haar werk als bestuurder heeft Yvonne altijd toezichthoudende functies bekleed in maatschappelijke sectoren. Op dit moment is zij commissaris bij een Woningbouwcorporatie Eigenhaard in Amsterdam.

Alrijne is een belangrijke schakel in de zorg voor mensen in Zuid Holland Midden, waar zo’n 560.000 mensen wonen. Wij doen dat vol passie met onze partners in de regio om het best mogelijke resultaat voor en met onze patiënten en cliënten te realiseren. Elke dag weer zijn wij verantwoordelijk voor goede medische en woonzorg voor honderden mensen. Voor mij is het een eer dat ik al die gemotiveerde zorgprofessionals mag helpen om hun werk Samen Beter te doen.

Wilt u in contact komen met Yvonne Wilders? Stuur een e-mail naar: rvb@alrijne.nl.

Terug naar boven