In 1952 werd een tweede stichting in het leven geroepen, de ‘Stichting Steunfonds Diaconessenhuis’, die meer gericht was op de op handen zijnde nieuwbouw van het ziekenhuis aan de Houtlaan. Het Diaconessenhuis was toen nog gevestigd aan de Witte Singel. Een derde stichting ontstond in 1988: ‘De Stichting Rie Boekee’. Mevrouw Ouwehand-Boekee vond het Diaconessenhuis een heel goede instelling en liet het ziekenhuis haar hele erfenis na. Omdat alle drie de stichtingen in feite hetzelfde doel hadden is er in 1996 één stichting van gemaakt: ‘Het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds’.

Het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds steunt het ziekenhuis in ideële doelen. Het realiseert extra voorzieningen die het welzijn van patiënten en personeel verhogen. Deze projecten kunnen niet uit de reguliere zorg betaald worden en zijn niet structureel. Dit is zelfs statutair vastgelegd. Het gaat dus om de extra’s, om ondersteuning.

Het bankrekeningnummer van het Steunfonds is NL91 ABNA 0845 8638 51.

Contactgegevens

Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds
Postbus 9650
2300 RD Leiden
WFBS@alrijne.nl

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 803757013

 

Terug naar boven