Aandachtsgebieden

  • Algemene KNO
  • Oorchirurgie
  • Stemstoornissen
  • Allergologie
  • KNO problematiek bij het Down syndroom

Nevenfuncties

Naast mijn werk in het Alrijne ziekenhuis ben ik als voorzitter van de medische werkgroep van de Eardrop stichting ook betrokken bij KNO-zorg, en dan specifiek de zorg rondom oor- en gehoorpathologie, in oostelijke Afrika. Stichting Eardrop zet zich, momenteel in Kenia en Ethiopië, in om de oor- en gehoorzorg te verbeteren door het opleiden van lokale professionals. Ik ga zelf 1-2 keer per jaar naar Afrika om daar lokale KNO-artsen (in opleiding) te superviseren bij ooroperaties.

Terug naar boven