Interessegebieden

  • Niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie, cardiale MRI, coronaire CT, nucleaire cardiologie)
  • Europese accreditatie echocardiografie
  • Level 2 accreditatie cardiale CT
  • Duikgeneeskunde bij hartpatiënten (hobbyduikers)
  • Cardiologie en sport

Nevenfuncties 

Lid werkgroep echocardiografie NVVC

Publicaties

Terug naar boven