Binnen de gynaecologie zie ik veel patiënten met bekkenbodemproblemen, een verzakking of urineverlies.  Hierbij werken we veel samen met de andere leden van het bekkenbodemteam, vanuit de urologie, chirurgie, MDL, bekkenfysiotherapie en seksuologie. Ook doen we soms een gezamenlijk spreekuur.

Verder hebben we binnen de regio maandelijks overleg met bekkenbodemgynaecologen uit de andere ziekenhuizen om complexere problemen met elkaar te bespreken.

Terug naar boven