Aandachtsgebieden

  • ziekenhuispsychiatrie
  • delier
  • vrijheidsbeperkende interventies
  • kwetsbare zwangeren
  • alcoholverslaving
  • omgang met suïcidaliteit in het algemeen ziekenhuis

Nevenactiviteiten

  • voorzitter van de beroepsvereniging Consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV) bij de koepel Verpleging en verzorging Nederland (V&VN)
  • bestuurslid van de Ned Fed Ziekenhuis psychiatrie (NFZP)
  • adviescommissie wetenschap ggz onder de V&VN
  • visitator Register Specialismen Verpleegkunde (RSV); kwaliteitsmedewerker bij Zorggroep Soeverein
Terug naar boven