Aandachtsgebieden

 • ziekenhuispsychiatrie
 • delier
 • vrijheidsbeperkende interventies
 • kwetsbare zwangeren
 • alcoholverslaving
 • omgang met suïcidaliteit in het algemeen ziekenhuis
 • post corona nazorgpoli

Nevenactiviteiten

 • voorzitter van de beroepsvereniging Consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV) bij de koepel Verpleging en verzorging Nederland (V&VN)
 • bestuurslid van de Ned Fed Ziekenhuis psychiatrie (NFZP)
 • voorzitter Verpleegkundige Adviesraad (VAR) GGZ Rivierduinen
 • expertteamlid programma tijd voor verbinding (VWS)
Terug naar boven