Belangrijkste aandachtsgebieden 

Dementie & gedragsneurologie, epilepsie

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie
  • Nederlandse Liga tegen Epilepsie
  • Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
  • Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO)

Publicaties

  • Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Molenaar RPG, Ponten SC. Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Huisarts Wet 2015;58(12):646-50.
  • Local progression and pseudo progression after single fraction or fractionated stereotactic radiotherapy for large brain metastases. A single centre study.Wiggenraad R, Verbeek-de Kanter A, Mast M, Molenaar R, Kal HB, Lycklama à Nijeholt G, Vecht C, Struikmans H. Strahlenther Onkol. 2012 Aug;188(8):696-701.
  • Relationship between volume, dose and local control in stereotactic radiosurgery of brain metastasis. Molenaar R, Wiggenraad R, Verbeek-de Kanter A, Walchenbach R, Vecht C.Br J Neurosurg. 2009 Apr;23(2):170-8.
  • Three patients with tuberculous meningitis: treatment started at tentative diagnosis].Molenaar RP, Jansen CL, Taphoorn MJ.Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Mar 15;152(11):593-8.
  • Three- to 5-year prospective follow-up of outcome in major depression. Van Londen L, Molenaar RP, Goekoop JG, Zwinderman AH, Rooijmans HG.Psychol Med. 1998 May;28(3):731-5.
Terug naar boven