Op de terreinen van de Alrijne Zorggroep mag binnenkort niet meer gerookt worden. Patiënten die worden opgenomen kunnen dit van tevoren bespreken met hun eigen huisarts of behandelend arts.  Bij bepaalde ingrepen zal de medisch specialist vragen om al enige tijd voor de ingreep te stoppen met roken. Daarmee wordt de kans op een succesvolle ingreep en sneller herstel groter.

Tijdens de opname kan de patiënt niet roken. Dit kan de patiënt bespreken met de behandeld arts of de verpleegkundige. Zij kunnen in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel – op voorschrift van de behandeld arts en indien mogelijk- nicotine vervangende middelen.

Terug naar boven