Een darmstoma is een kunstmatige uitgang (opening)voor ontlasting. Met een operatie wordt een open darmuiteinde door de buikwand naar buiten gebracht en in de buikwand vastgezet. Op de opening plakt u een zakje om de ontlasting op te vangen.

Terug naar boven