Er wordt, indien u dit wenst, één begeleider toegelaten tijdens het echografie-onderzoek. Bij puncties uit dieper gelegen organen of weefsels worden begeleiders verzocht in de wachtkamer te wachten.

Terug naar boven