Voor sommige organen en weefsels is het nodig dat u nuchter bent, om deze met behulp van echografie goed in beeld te kunnen brengen. Darmgassen kunnen bijvoorbeeld het echobeeld ernstig belemmeren. In andere situaties kan het nodig zijn dat uw urineblaas goed gevuld is, door voorafgaand aan het onderzoek water te drinken en niet uit te plassen. De blaas wordt in deze gevallen gebruikt als een 'venster' om er achter liggende organen in beeld te kunnen brengen. In de aan u verstrekte brochure kunt u lezen of er voor uw onderzoek een voorbereiding noodzakelijk is en zo ja, welke.

Terug naar boven