Op aanvraag van uw verwijzend arts kan het echo-onderzoek worden gecombineerd met een punctie. Bij deze punctie wordt met een dun naaldje geprikt en wat vloeistof of weefsel weggenomen voor laboratoriumonderzoek. Dit is ongeveer vergelijkbaar met bloedprikken in de arm. Voor puncties uit dieper gelegen organen of weefsels wordt een aparte afspraak gemaakt, in combinatie met een dagopname.

Terug naar boven