Ja, overdag zijn er gastvrouwen aanwezig om u naar de polikliniek te brengen.

Terug naar boven