Als u astma of COPD heeft, kan de longarts u verwijzen naar de longverpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft informatie en advies over de behandeling van en het leven met deze aandoeningen. De longverpleegkundige het volgende voor u doen :

  • Advies, uitleg en instructie geven over astma en COPD.
  • Informatie geven over de behandeling en uitleggen wat u zelf kunt doen om uw klachten te beperken (leefregels).
  • Informatie en instructie geven over het gebruik van uw longmedicijnen en samen met u oefenen om op de juiste wijze te inhaleren.
  • Indien nodig aanpassen van de medicatie in overleg met de longarts.
  • Actie ondernemen na verergering van de klachten of vragen over de medicatie. De longverpleegkundige is hierbij uw contactpersoon.
  • Advies geven over het omgaan met een allergie voor huisstofmijt. Aanpassingen in uw huis kunnen de benauwdheid namelijk verminderen. De longverpleegkundige kan u adviseren of ervoor zorgen dat iemand bij u thuis komt kijken wat er bij u mogelijk is.
Terug naar boven