Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis moet u zich kunnen legitimeren. U kunt zich legitimeren door een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs te tonen. Iedereen die medische zorg nodig heeft moet hieraan voldoen, ook uw minderjarige kind. Draagt u er zorg voor dat u een legitimatie voor uw kind bij u hebt? Wanneer uw kind is bijgeschreven in uw paspoort, moet uw paspoort voorzien zijn van een geldige datum. Als u zonder geldig legitimatiebewijs een bezoek aan ons brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed. In dit geval wordt u een passantentarief berekend.

Terug naar boven