De controle op verwijsbrieven is een onderdeel van horizontaal toezicht en daarmee sluit Alrijne aan bij het landelijk verwijsbeleid. Het beleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving van de NZa. 

U kunt de volgende documenten downloaden:

Terug naar boven