Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is multimorbiditeit, (opeenstapeling van chronische ziekten) en/of het hebben van matige of ernstige functiebeperkingen (in bewegen, zelfverzorging en/of huishoudelijk werk). Dit wordt geconcludeerd vanuit het functioneel onderzoek (gesprek eventueel aangevuld met GFI >3 of TRAZAG > startdocument >3).

Bron: Knooppunt Ketenzorg programma ouderen

Terug naar boven