Voor huisartsen is het mogelijk om materiaal in te sturen naar ons laboratorium voor onderzoek op het coronavirus. Dit geldt voor: 

  • medewerkers van huisartsen praktijken en zorginstellingen
  • patiënten in  zorginstellingen
  • alle extramurale patiënten met klachten

Meer informatie hierover is terug te vinden op: www.verenso.nl/nieuws/uitbreiding-testbeleid-patienten

Inzenden testen coronavirus

Optimale diagnostiek voor het aantonen van het coronavirus is mogelijk wanneer:

  • zowel een nasopharyngeaal swab als een keel swab wordt afgenomen
  • u beiden swabs in een transport medium naar ons laboratorium inzendt
  • een volledig ingevuld Covid-19 aanvraagformulier meestuurt.
  • Stuur, indien dit voorhanden is, ook een sputum op. Vraag de patiënt het opgehoeste sputum in een steriel potje te spugen.
  • Wij verzoeken u het materiaal op correcte wijze in de gebruikelijk blauwe enveloppe te verpakken en in te zenden. 

Om de doorlooptijd zo kort mogelijk te maken kunt u de enveloppe met de materialen inleveren bij de prikposten van alle Alrijne Ziekenhuizen. De priklocaties Atalmedial in Alrijne Ziekenhuis zijn geopend tijdens de kantooruren 07.30 - 16.30 uur.

 

Locatie                                               uiterlijke inlevertijdstip    tijdstip uitslag

Alrijne Leiden                                                08.00                     16.00

Houtlaan 55                                                  13.00                     21.00

2334 CK Leiden 

route 32

 

Alrijne Leiderdorp                                          08.30                     16.00

Simon Smitweg 1                                          13.30                     21.00
2353 GA Leiderdorp 

route 130

 

Alrijne Alphen a/d Rijn                                    09.30                     21.00

Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn 

route 32

Voor het bestellen van afnamemateriaal en aanvraagformulieren kunt u contact opnemen via 088 235 0200. De bepalingen worden momenteel twee keer per dag ingezet. Binnen een dag na aankomst van het materiaal op het laboratorium kunt u de uitslag verwachten. Positieve uitslagen worden aan de aanvrager doorgebeld. Inmiddels is de corona-drive-in operationeel. Wanneer gewenst kunt u hiervan gebruik maken voor de afname van een monster voor de Covid-19 diagnostiek en dient u hiertoe een afspraak te maken. Voor nadere informatie zie ook onze website www.microbiologie.nl

Afnamematerialen bestellen

Gezien de situatie ontstaan door de corona-pandemie is het helaas niet mogelijk uw bestellingen volledig te honoreren. Er is een ernstig tekort aan e-swabs en nasopharyngeaal swabs. Uw bestellingen voor afnamematerialen medische microbiologie via de website of telefonisch via 088 235 3335, worden dan ook per bestelling geaccordeerd alvorens te worden afgestuurd. Een bestelling van e-swabs en/of nasopharyngeaal swab wordt, zolang er een beperkte voorraad is, met niet meer dan vijf stuks aan u geleverd. Wij hopen zo snel mogelijk weer de volledige bestellingen te kunnen sturen.

Terug naar boven