Er vindt overleg regelmatig plaats met Immie Boomgaardt, directeur HAP SHR/D&B, en Maartje Offerhaus, LHV kring, over het in goede harmonie afschalen van de coronazorg en opschalen van de non-coronazorg. De huisartsen worden over de uitkomsten van het overleg via de vergaderingen op woensdagavond op de hoogte gehouden. 

Terug naar boven