In de praktijk betekent dit:

 • Niet-spoedeisende ingrepen afgezegd
  Dat ingrepen die naar het oordeel van de medisch specialist niet spoedeisend zijn (binnen zeven dagen noodzakelijk), zijn afgezegd. Patiënten worden nu niet opnieuw ingepland, omdat we nog niet weten wanneer we deze zorg weer kunnen hervatten. Patiënten zijn geïnformeerd dat wanneer hun klachten verergeren, zij contact kunnen opnemen met de polikliniek.
 • Nieuwe verwijzingen getrieerd door medisch specialist
  Nieuwe verwijzingen worden eveneens getrieerd door de medisch specialist. Indien als niet spoedeisend beoordeeld (binnen zeven dagen noodzakelijk) worden deze afspraken nog niet ingepland. Voor OK’s wordt als grens < 1 maand gehanteerd.
  Nieuwe patiënten/ verwijzingen worden geïnformeerd dat wanneer hun klachten verergeren, zij contact kunnen opnemen met de polikliniek.
 • Poliklinische afspraken worden telefonische consulten
  Poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in telefonische consulten. Is dit niet mogelijk, dan worden afspraken die naar het oordeel van de medisch specialist niet spoedeisend zijn, afgebeld en later weer ingepland. Patiënten zijn geïnformeerd dat wanneer hun klachten verergeren, zij contact kunnen opnemen met de polikliniek.
 • Werkwijze bij spoed
  Bij patiënten die wel binnen zeven dagen gezien moeten worden, wordt geïnventariseerd of de patiënt aan de casusdefinitie COVID-19 voldoet. Als dit niet het geval is, komt de patiënt op de polikliniek. Als dit wel het geval is, dan wordt hij op de spoedpost corona uitgenodigd (Alrijne Leiderdorp), waar zijn eigen specialist hem ziet.
 • Functieonderzoeken
  Ook voor functieonderzoeken, scopieën, radiologie, kleine verrichtingen enzovoort wordt steeds bekeken of patiënten binnen zeven dagen gezien moeten worden en wordt aan de hand daarvan de afspraak afgezegd dan wel gehandhaafd.
 • Oncologische zorg
  Oncologische zorg gaat gewoon door, waar mogelijk telefonisch.
Terug naar boven