Wat betekent dit voor u als huisarts?

Voor huisartsen betekent dit dat zij patiënten met de hieronder omschreven aandoeningen niet meer naar het LUMC kunnen verwijzen. Het advies luidt om de patiënt naar een perifeer ziekenhuis in de regio te verwijzen. Alrijne staat open voor deze verwijzingen.

Welke zorg verschuift per wanneer?

In ZorgDomein heeft het LUMC haar aanbod vanaf juli 2020 in lijn met bijgaande tabel duidelijk afgebakend. Afgesproken is dat het LUMC per augustus a.s. deze zorg voor eerstelijns verwijzingen niet meer zal leveren. In verband met de toegangstijd (tot de polikliniek) is besloten om sinds juli geen eerstelijns verwijzingen met deze zorgvragen meer in behandeling te nemen, tenzij er sprake is van uitzonderingen die duidelijk in ZorgDomein zijn omschreven.

Waarom verschuift de zorg?

Samenwerkende partijen in de gezondheidszorg streven ernaar om de zorg zo te organiseren dat zoveel mogelijk “de Juiste Zorg op de Juiste Plek” wordt aangeboden. Alrijne richt zich op basiszorg en de afstemming met eerste lijn. Het LUMC kan zich verder concentreren op hoogcomplexe en tertiaire zorg in de regio. Dit doen we om te waarborgen dat kwalitatief goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.

Welke zorg verschuift?

Specialisme

Aandoening / diagnose

LUMC aanbod in Zorgdomein

Heelkunde

Kleine verrichtingen – Ganglion, gr lipoom, ung incarn

Geen aanbod

 

Kleine verrichtingen – Naevus, klein lipoom, atheroom

Geen aanbod

 

Hernia femoralis/inguinalis - Liesbreuk bij kinderen

Geen aanbod

 

Hernia umbilicalis / epigastr - Navelbreuk bij kinderen

Geen aanbod

 

Hernia ciatricialis

 

 

Uitsluitend na telefonisch overleg met dienstdoende chirurg (in bijzondere gevallen waarin patiënten met complexe co-morbiditeit relatief beperkt complexe chirurgische interventies behoeven).

 

Cholecystitis / cholelithiasis

 

Colitis ulcerosa

 

Crohn (enteritis regionalis)

 

Diabetische voet (diabetes nno)

 

Hemorroïden

 

P.A.O.D. 2, claudicatio interm

 

Uitsluiten P.A.O.D.

 

Chron opp veneuze pathologie/varices

 

Uitsluiten chron veneuze ziekte

 

 

 

Urologie

BPH/BH obstructie

 

Geen aanbod

 

Torsio testis (inclusief spoed)

 

Stress incontinentie/prolaps

 

Hydro- en spermatocèle

 

Varicocèle

 

 

 

KNO

Allergie/hyperreactiviteit

Geen aanbod m.u.v.

-second opinions

-verwijsafspraak welke niet in een perifeer ziekenhuis kan worden uitgevoerd

 

OMA, OME, tubadysfunctie

 

Sinusitis

 

Ziekten adenoïd & tonsillen

 

 

 

Gynaecologie

Prolaps/incontinentie

Geen aanbod m.u.v.

-co-morbiditeit waarvoor momenteel onder behandeling LUMC.

-Met zelfde gynaecologische klacht reeds in LUMC bekend.

 

Anticonceptie

 

Afwijkend uitstrijkje

 

Terug naar boven