Het team

Ons team bestaat uit vier kinderartsen, Leonie Edlauer, Danny Haring, Michel Weijerman en Kitty van Zoest (aandachtsgebied inhalatie/voedingsallergie), verpleegkundig specialist Ilona ten Have, kinderlongverpleegkundige Iris Britsemmer, kinderfysiotherapeut Jolien Surink, en kinderpsycholoog Margreet Stradmeijer.

Multidisciplinair

Binnen ons team begeleiden we in multidisciplinair verband kinderen van 0-18 jaar met astma (tevens bronchiale hyperreactiviteit voor het vijfde levensjaar) en allergieën, samen met hun ouders om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken. Als team kijken we welke zorg de kinderen nodig hebben en welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Hierbij beschikken wij over gediplomeerde longfunctielaboranten om ons te ondersteunen in de diagnostisering en behandeling. Daarnaast is er mogelijkheid tot 24/7 spoedeisende zorg beoordeling en opname indien noodzakelijk.

Spreekuren

De spreekuren vinden plaats op meerdere locaties (Katwijk, Leiden, Leiderdorp en in de toekomst Alphen aan de Rijn). Het speciale multidisciplinaire astmaspreekuur op donderdagochtend vindt plaats in Leiden. Wij hebben een goede samenwerking met de afdeling Kinderlongziekten van het LUMC en met het Delfts Allergie Centrum. 

Luchtbrug

Binnenkort zullen wij in Alrijne starten met de “Luchtbrug’’. Dit is een online astma monitoringsprogramma, waarbij de kinderen en hun ouders digitaal met ons in contact kunnen komen voor vragen. Kinderen vullen regelmatig thuis een digitale Astma Controle Test in, met als doel snelle signalering van instabiel astma en mogelijke verminderding van het aantal ziekenhuisbezoeken voor het kind. De precieze datum van de start van de Luchtbrug wordt nog bekend gemaakt. 

Van boven naar beneden, van links naar rechts:

Michel Weijerman, Margreet Stradmeijer, Kitty van Zoest, Jolien Surink, Danny Haring.

Leonie Edlauer, Ilona ten Have. Iris Britsemmer staat niet op de foto.

Terug naar boven