Wij merken dat huisartsen niet altijd in staat zijn een enkel arm index uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat patiënten met verdenking Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) / claudicatio intermittens op consult bij de vaatchirurg komen, terwijl dat niet altijd nodig is.

Vanaf 1 maart 2020 geldt dat patiënten alléén op de vaatpoli van de vaatchirurg terecht kunnen met een EAI uitslag. De huisarts kan deze, net als nu, zelf uitvoeren, óf de patiënt naar het Alrijne vaatlab verwijzen voor de enkel arm index (nieuw zorgdomeinproduct: volgt). In het laatste geval komt de EAI ten laste van het eigen risico van de patiënt (€97).

Bij een goede uitslag van de EAI op de vaatpoli zal de patiënt retour huisarts gaan met advies aan de huisarts. Er volgt dan geen automatisch consult bij de vaatchirurg.

Als een patiënt toch een indicatie heeft voor verwijzing naar de vaatchirurg (Zorgdomein; claudicatio intermittens) dan wordt op deze wijze de toegangstijd verkort. Na zes maanden vindt er een evaluatie plaats.

Heeft u vragen? Overleg is altijd mogelijk met de vasculair verpleegkundig consulent Lisette van Oostveen/Diane Peters op 071 582 84 17.

Zie richtlijnen NHG-Standaard Perifeer Arterieel Vaatlijden.

Terug naar boven