"Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mij kort voor te stellen. Mijn naam is Nils van der Lubbe. Sinds januari j.l. heb ik de werkzaamheden als internist-nefroloog overgenomen van Martien Janssen in verband met zijn pensionering. Ik ben 38 jaar en heb een vriendin met 3 kinderen. Na mijn studie in Leiden ben ik gepromoveerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam op het gebied van de water- en zouthuishouding in de nier. In mijn opleiding ben ik naast het EMC werkzaam geweest in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Vorig jaar heb ik mijn specialisatie afgerond en ben ik een jaar gaan werken in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Ik ben zeer verheugd te zijn aangenomen in het Alrijne ziekenhuis en zie uit naar de samenwerking met jullie.

Met vriendelijke groet,

Nils van der Lubbe"

Terug naar boven