Als er sprake is van een fractuur, dan wordt patiënt verder behandeld op de Spoedeisende Hulp. Is er geen sprake van een fractuur op basis van de foto, dan krijgt patiënt, indien nodig, verdere ondersteuning in de huisartsenpost.

Doel hiervan is om de wachttijd voor patiënten te verkorten en de druk op de Spoedeisende Hulp te verlichten. Dit initiatief draagt bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Over de nieuwe route

De nieuwe route voor directe toegang tot röntgendiagnostiek vanaf de huisartsenposten (Leiderdorp, Leiden, Alphen en Voorhout) geldt op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur en in de weekenden tussen 08.00 en 22.00 uur. Het nieuwe werkprotocol is te vinden in het kwaliteitshandboek van de SHR.

Meer informatie

U kunt met vragen terecht bij Thomas Knol (huisarts) via tknol@shrnet.nl of Heleen Aantjes-van Milligen (projectleider Alrijne) via hdvanmilligen@alrijne.nl.

Terug naar boven