Al deze patiënten komen kortdurend op de polikliniek Ouderengeneeskunde terug voor onder andere lichamelijk onderzoek en benodigd aanvullend onderzoek. De ervaringen zijn positief en telefonisch onderzoek biedt veel mogelijkheden. Wij onderzoeken nog in welke vorm wij dit gaan behouden.

Spoed

U kunt direct contact opnemen met de dienstdoend geriater/internist ouderengeneeskunde, via 071 582 8282, als het gaat om:

  • Snelle cognitieve achteruitgang en/of dreigende crisis door probleemgedrag en/of zorgproblemen.
  • Plotse achteruitgang van mobiliteit en/of plotse toename valfrequentie.
  • Snelle achteruitgang met vermoeden van ernstige somatiek en/of functieverlies met te verwachten SEH-bezoek indien niet snel beoordeeld.

Triage andere verwijzingen

Heeft uw patiënt andere klachten of klachten die minder spoedeisend zijn? Dan kunt u blijven verwijzen via ZorgDomein. Deze verwijzingen worden door ons vlot getrieerd. Vervolgens worden patiënten gepland op basis van de richtlijnen van het ziekenhuis en de Nederlandse vereniging van Klinische Geriatrie en de Nederlandse Internisten vereniging.

Terug naar boven