De diagnostische waarde van serologie is afhankelijk van de fase in het ziektebeloop. Het heeft de voorkeur de serologie 4-5 weken na de 1e ziektedag in te zetten, omdat de meeste mensen pas na 14-28 dagen antistoffen ontwikkelen. Patiënten met milde klachten van covid-19 ontwikkelen niet altijd detecteerbare antistoffen. Antistoffen kunnen langdurig (weken tot jaren) aantoonbaar blijven, ook als er geen covid-19 klachten meer aanwezig zijn. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van covid-19 antistoffen op immuniteit duidt, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Indicaties:

  • Uitsluiten/bevestigen van (doorgemaakte) covid-19 en een 1e ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • Een sterke klinische verdenking op covid-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een 1e ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.

Gezien lage seroprevalentie is het niet zinvol om serologie in te sturen van patiënten die geen klachten (gehad) hebben passend bij covid-19.  

De test is gevalideerd en wordt in Alrijne dagelijks uitgevoerd (uitslag zelfde dag of volgende werkdag bekend). De kosten verbonden aan een serologische bepaling (maximaal 42 euro) worden niet vergoed door de GGD.

DTO microbiologie

Het is ons streven om vanaf september de DTO’s te hervatten. Om de richtlijnen van de overheid (RIVM) in het kader van Covid-19 te kunnen volgen, wordt de wijze waarop de DTO’s worden georganiseerd mogelijk aangepast. Dit zal mede afhankelijk zijn van de faciliteiten bij de deelnemende HAGRO’s om de richtlijn van de 1,5 meter afstand te kunnen naleven. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om de DTO’s te kunnen aanbieden in de vorm van een webinar.

Terug naar boven