Volgens de gemeenschappelijke richtlijn van huisartsen en gynaecologen hoeven patiënten met postmenopauzaal bloedverlies niet direct naar de gynaecoloog te worden verwezen. U kunt een uitstrijkje maken, en een gynaecologische echo aanvragen. We kunnen uw patiënt in de polikliniek Gynaecologie in Alrijne Leiden ontvangen voor een echo, zonder consult. Bij het uitstrijkje hoeft geen HPV te worden gedaan.

Beleid expectatief

Het beleid is expectatief als het:

  • de eerste keer bloedverlies is;
  • het uitstrijkje goed is;
  • endometrium dunner dan 4 mm is.

Is het endometrium dikker dan 4 mm? Dan kunnen patiënten direct door een gynaecoloog worden gezien.

Gaat het om recidief bloedverlies? Dan kunt u de patiënt verwijzen naar de gynaecoloog.

Dezelfde dag zien

Patiënten werden voorheen terugverwezen als er bij een gynaecologische echo een afwijking werd geconstateerd, waarvoor een gynaecoloog werd geïndiceerd. We hebben voorlopig geregeld dat patiënten dezelfde dag gezien kunnen worden. Bij twijfel overlegt de echoscopiste met u.

Patiënten die een echo’s voor IUD controle moeten krijgen, kunnen ook naar het echospreekuur verwezen worden.

Terug naar boven