• spoedeisende klachten bij een patiënt die nog niet eerder bij de oogarts is geweest;
  • spoedeisende klachten bij een bekende patiënt;
  • twijfel over de juiste termijn waarop de patiënt moet worden gezien (semi-spoed).

Juist in deze tijd is een goede triage belangrijk. Daarom willen wij ook vragen om de oogheelkundige klacht zo goed mogelijk te vermelden en de eventuele gegevens van de opticien mee te sturen via ZorgDomein.

Minder urgente klachten

Vanwege de coronacrisis is onze bestaande wachtlijn erg toegenomen. Daarom hebben wij een beperkte toegang voor patiënten met minder urgente klachten. Hierdoor is de wachtlijst helaas nog langer dan wenselijk.

Heeft u een patiënt met oogklachten die eerder onder controle was bij een oogkliniek? Dan vragen wij u deze patiënt naar deze kliniek terug te verwijzen. 

Patiënten met chronische klachten van blepharitis/ droge ogen of refractieproblemen kunnen vaak goed in de eerste lijn of bij een optometrist worden geholpen. Via de website optometrie.nl ziet u op welke plek een bij het OVN geregistreerde optometrist te vinden is.

Terug naar boven