• macroscopische hematurie
  • PSA>20
  • onhoudbare koliekpijnen en/of achteruitgang nierfunctie bij obstruerende stenen
  • verdenking testiscarcinoom

Uiteraard zijn we altijd bereikbaar voor overleg over andere spoedindicaties op 071 582 9359.

Triage ander verwijzingen

Heeft uw patiënt andere klachten? Dan kunt u blijven verwijzen via ZorgDomein. Deze verwijzingen worden door ons getrieerd. Vervolgens worden patiënten gepland op basis van de richtlijnen van het ziekenhuis en de Nederlandse vereniging van Urologie.

Terug naar boven