In de afgelopen periode is gewerkt aan maatregelen om de zorg zo veilig mogelijk te organiseren voor patiënt en medewerker. Zo wordt meer overlegd met huisartsen over de verwijzing en worden patiënten vaak eerst telefonisch of via beeldbellen te woord gestaan. Onze locaties zijn aangepast op het houden van 1,5 meter afstand door de invoering van o.a. looprichtingen, covid-screeningsmomenten en aangepaste wachtkamers en bezoektijden. Patiënten wordt gevraagd niet te vroeg te komen en bij voorkeur zonder begeleider. Bij covid-verdenking stellen we, indien medisch verantwoord, de afspraak uit, anders vindt deze plaats op de corona poli.

De capaciteit om patiënten fysiek te kunnen zien is beperkter dan voorheen, maar door het anders organiseren van de zorg en het slim inzetten van innovaties zetten we deze zo goed mogelijk in. Zo zorgen we er samen voor dat de patiënten die zorg nodig hebben deze ook echt ontvangen.

Terug naar boven