Het doel hiervan is ten eerste eventuele schade aan hart, longen en overige organen, alsmede psychische en functionele aspecten, te vervolgen; daarnaast optimale revalidatie en nazorg te borgen en ten derde kennis op te doen hoe het corona patiënten vergaat na de ziekte.

Alle patiënten zullen besproken worden in een MDO waaraan in elk geval de infectioloog, de intensivist, de longarts, de revalidatiearts, de klinisch geriater en de specialist ouderengeneeskunde deelnemen, alsmede paramedici en de psychiatrisch consultatieve dienst. Vervolgens worden zij al naar gelang hun co-morbiditeit, leeftijd en revalidatiedoel gezien door één of meerdere van deze disciplines.

Huisartsen kunnen ook patiënten die niet opgenomen zijn geweest direct verwijzen naar de corona nazorg poli via de longarts of infectioloog.  Bij vragen kunt u contact opnemen met de Machteld van der Feltz of Nathalie Delfos, internist-infectiologen, of Frank Weller/Hans Dik, longartsen.

Terug naar boven