Een presentatie van deze projecten aan Zorg & Zekerheid verliep kritisch en constructief. Op een aantal punten moeten de plannen nog verder worden aangescherpt waarna Z&Z tot toekenning van de gelden kan overgaan. Zodra wij de besluiten van Z&Z binnen hebben krijgt u over de projecten meer informatie.

Inmiddels zijn ook een aantal projecten voor ronde 2 in kaart gebracht.

Binnen Alrijne is de coördinatie van JZJP in handen van Eva van Velzen.

Terug naar boven