Hoe worden teleconsulten voor huisartsen vergoed?
Huisartsen kregen eerder alleen vergoeding voor een teleconsult Dermatologie. Tijdens dit project zijn Alrijne, Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid met elkaar in gesprek gegaan over vergoeding voor overige specialismen. Vanaf 1 oktober heeft Zorg en Zekerheid voor teleconsultatie een tarief van € 44,63 beschikbaar gesteld voor Cardiologie, Nefrologie en Interne Geneeskunde. Dit tarief is enkel van toepassing als de teleconsultatieaanvraag via ZorgDomein naar Alrijne wordt gedaan. Het bestaande tarief voor Dermatologie blijft ongewijzigd. Zodra dit ook beschikbaar wordt voor Neurologie, informeren wij u uiteraard.

Voorwaarden
De vergoeding is alleen van toepassing indien gebruikgemaakt wordt van de teleconsultatie geleverd door TCCN (ZorgDomein) voor de specialismen Cardiologie, Interne Geneeskunde en Nefrologie. We zijn met Zorg en Zekerheid in gesprek om deze vergoeding ook van toepassing te laten zijn voor een teleconsult Neurologie. Momenteel is dat nog niet het geval. Huisartsen die van het tarief gebruikmaken geven toestemming dat de data die voor de monitoring noodzakelijk is, door het ziekenhuis gedeeld mag worden met Knooppunt Ketenzorg. Er zijn een aantal aanvullende voorwaarden verbonden aan deze vergoeding. Knooppunt Ketenzorg zal u verder informeren over de voorwaarden van deze vergoeding.

Vragen over teleconsultatie en de vergoeding?
Bij verzoeken, vragen en wensen rondom teleconsultatie of de vergoedingen, kunt u contact opnemen met info@knooppuntketenzorg.nl.

Terug naar boven