Stand van zaken

Regionaal hebben we samen met andere ziekenhuizen goede afspraken gemaakt over het verdelen van coronapatiënten. Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) is druk bezig om waar mogelijk patiënten te verplaatsen naar ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Dat is belangrijk om de reguliere zorg zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Ook een snellere uitstroom vanuit het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de verpleeg/thuiszorgsector is een mogelijkheid voor de komende periode. Het is belangrijk dat patiënten wel gewoon voor hun afspraak naar het ziekenhuis blijven komen en bij klachten contact opnemen met hun behandelend arts.

Onze coronaverpleegafdeling is weer opgeschaald. Het aantal opgenomen patiënten wisselt per dag. Het aantal opgenomen IC-patiënten is nog laag. Gelukkig hebben we nog nauwelijks afspraken of operaties hoeven afzeggen, maar het is elke dag weer spannend of dat lukt. Ook hierover stemmen de ziekenhuizen continu met elkaar af. Onze grootste zorg is op dit moment de inzet van medewerkers. Zij moeten thuisblijven bij milde klachten en eerst getest worden voordat ze weer aan het werk kunnen. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook te maken met coronabesmettingen onder medewerkers net als andere ziekenhuizen.

In de randstad zien wij een forse stijging van het aantal coronapatiënten. De druk op de ziekenhuisbedden is groot en het is niet uit te sluiten dat reguliere opnames in de kliniek in de gehele randstad de komende tijd verminderd zullen worden.

Getroffen voorbereidingen

We verzoeken onze patiënten en bezoekers dringend om een mondneusmasker te dragen tijden hun bezoek. In het ziekenhuis hebben we gescheiden patiëntenstromen. De zorg voor patiënten met en zonder (verdenking op) het coronavirus wordt strikt uit elkaar gehouden. Ook zijn er strikte protocollen voor onze medewerkers en nemen we voorzorgsmaatregelen tijdens bron- en contactonderzoek. Onze patiënten en bezoekers vragen we om extra maatregelen op te volgen. Zo houden we het voor iedereen veilig.

Terug naar boven