Triageverwijzingen

Zoals reeds in eerdere huisartsennieuwsbrief vermeld is, triëren wij alle verwijzingen die via ZorgDomein binnenkomen. Per 15 oktober starten wij ook met terugverwijzingen wanneer wij vinden dat het, op basis van de triage, niet de juiste zorg op de juiste plek is. Als wij een dergelijke verwijzing binnenkrijgen, proberen wij eerst telefonisch contact met u te leggen. Mocht dit niet lukken dan gebeurt dit schriftelijk met uitleg en eventueel advies. Het is dan ook van belang dat u uw patiënt informeert over het feit dat een verwijzing niet direct betekent dat de patiënt ook een poliklinische afspraak krijgt. Mocht u het met een dergelijke terugverwijzing oneens zijn dan kunt u gebruikmaken van teleconsultatie.

Teleconsultatie

Per 15 oktober is er de mogelijkheid tot teleconsultatie voor de neurologie (=schriftelijke consult). De teleconsultatie verloopt zoals u gewend bent via ZorgDomein. Het teleconsult neurologie is onder ‘medisch specialistische zorg’ in ZorgDomein zowel terug te vinden onder ‘neurologie’ als onder ‘teleconsultatie’. Een beantwoording volgt binnen 3 werkdagen.

Directe mobiele telefoonlijn

Voor de directe mobiele telefoonlijn geldt dat deze op doordeweekse dagen te bereiken is van 8:30-17:00h. U kunt bellen voor:

  • niet spoedeisend overleg over een voor de neurologie onbekende patiënt;
  • aankondigen van patiënten om in te sturen naar de spoedeisende hulp;
  • overleg m.b.t. spoedvragen (wel/niet insturen? verzoek beoordeling spoedpoli?).

Wij willen u met klem verzoeken dit nummer niet te gebruiken voor patiënten die onder behandeling zijn bij één van onze neurologen en het overleg niet spoedeisend is. Dan kunt u de polikliniek bellen met het verzoek door te verbinden naar de behandelend neuroloog (071-5828256). 

Met het aanbieden van teleconsultatie en de directe mobiele telefoonlijn hopen wij u een alternatieve route te bieden voor eventuele zorgvragen. Deze veranderingen moeten ertoe leiden dat patiënten met (semi-)acute neurologische vraagstukken op tijd gezien kunnen worden en dat de wachttijd afneemt.

Wij hopen op uw medewerking en dat u ons belt bij problemen.

Namens de vakgroep Neurologie

Terug naar boven