Een behoorlijk groot deel van de non COVID-zorg in de regio moest weer worden afgeschaald om deze COVID-zorg te kunnen leveren en IC-bedden op te schalen. Bij Alrijne kunnen we de afschaling gelukt beperkt houden omdat we met een drie-locatie-model werken. Operaties en behandelingen met een duidelijke IC-indicatie maar geen hoog urgent karakter deze week en mogelijk komende weken worden uitgesteld. Uiteraard worden urgente operaties wel uitgevoerd. De electieve operaties en behandelingen zonder IC-indicatie en de poliklinische zorg gaan gelukkig nog door.

Binnen onze regio is het niet meer verantwoord mogelijk om nog verder op te schalen, hoewel landelijk dat wel wordt gevraagd. Onze ROAZ-regio is aangemerkt als regio die moet/mag uitplaatsen. Er zijn inmiddels al patiënten per helikopter verplaatst naar Limburg en er zullen patiënten per MICU naar Twente en Utrecht gaan. Wij begrijpen dat dit voor uw patiënten en hun familie zeer ingrijpend is en proberen het aantal uitplaatsingen tot een minimum te beperken.

Het aantal patiënten in de kliniek met COVID bij Alrijne is vandaag 27 (actief en post-COVID). Op de IC lagen 6 COVID-patiënten door overplaatsingen naar elders. In tegenstelling tot een paar maanden geleden zijn het vrijwel allemaal mensen tussen de 30 en de 60 jaar. Oudere patiënten zijn bijna niet meer vertegenwoordigd. Het vaccineren van de bevolking ouder dan 70 jaar werpt zijn vruchten af. Onduidelijk is nog waarom jongere mensen nu zo ziek worden dat zij in relatief grote aantallen op de IC terechtkomen. Mensen met morbide obesitas zijn in deze groep oververtegenwoordigd.

Terug naar boven