Het gaat om de volgende patiëntengroepen:
Patiënten geboren tussen 01-01-1947 en 28-02-2003 en in behandeling of minimaal 1x op controle in het ziekenhuis na 01-09-2019

  • Hematologiepatiënten, leidend tot zeer ernstige immunosuppressie
  • Hemodialysepatiënten
  • Peritoneale dialysepatiënten
  • Predialysepatiënten
  • Orgaan- stamcel- of beenmergtransplantatiepatiënten  

De afspraken voor de eerste vaccinatie zijn tussen 31 maart en 16 april. Door het (tijdelijk) stopzetten van het vaccinatieprogramma door de overheid van vaccinaties met Astra Zeneca voor mensen die jonger zijn dan 60 jaar moet gekeken worden hoe het vervolg van de vaccinaties gestalte moet krijgen.

Terug naar boven