NEDOCS is een uitgebreid ICT-systeem dat in verbinding staat met HiX. Het kijkt vooral naar het aantal bedden in het huis, het percentage dat daarvan bezet is, patiënten die wachten op onderzoek of de arts en patiënten die opgehaald moeten worden naar de afdeling. Alle berekeningen worden omgezet in een score die weer gekoppeld is aan een kleur. Er zijn 4 verschillende kleuren waaraan allerlei acties verbonden zijn om te voorkomen dat we in code rood komen. Vanaf code geel/oranje ondernemen we proactief acties om te voorkomen dat we in rood terecht komt.

De eerste resultaten met het inzetten van NEDOCS zijn positief. Zo konden we bijvoorbeeld de afgelopen maanden beter inspelen op mogelijke piekmomenten waardoor we minder vaak in code rood kwamen. Ook werkt NEDOCS fijn als naslag. Indien nodig kunnen we achteraf bekijken of het op een bepaald moment heel druk was of niet. Het zijn data die we kunnen omzetten in beleid. De NEDOCS wordt hierbij gebruikt als handvat en is niet leidend.

Deze data kunnen als indicator gebruikt worden om bijvoorbeeld het rooster voor verpleegkundigen te maken. Zo signaleren wij bijvoorbeeld twee piekmomenten. De eerste is meestal voor/rond de lunch, de tweede meten we rond 21 u. Verklaring voor de laatste piek is waarschijnlijk dat mensen niet met hun de klachten de nacht willen ingaan. Door NEDOCS kunnen we sneller anticiperen op drukte en beter voorkomen dat we in stadium rood of grijs uitkomen.

In de toekomst is het de bedoeling dat de ambulance de gegevens ook kunnen inzien. Ambulancepersoneel kan zo bekijken of er ruimte is op onze SEH of dat er wellicht sprake is van rood of grijs waardoor ze beter naar een ander ziekenhuis kunnen uitwijken. Momenteel zijn wij het enige ziekenhuis in de regio die actief op een groot scherm werken met NEDOCS. Zodra andere ziekenhuizen hiervan gebruik gaan maken, kunnen we ook bij elkaar zien hoe druk het is en hierop inspelen voor een betere spreiding in de regio.

 

Terug naar boven